Česká verze   English verzion


OCELOVÉ KONSTRUKCE

Vybrané reference

 • Projekce a realizace GO hangárových vrat Letiště Praha Ruzyně Hangár A a B
 • Projekce a realizace systému plotového, mechanického zajištění střech Státní tiskárny cenin
 • Projekce a realizace GO velké voliéry dravců ZOO Praha
 • Projekce a realizace rekonstrukce anténní věže na Zvičině, ČRa, a.s.
 • Projekce a realizace GO nástavby střechy objektu Kotelna MITAS, a.s.
 • Projekce a realizace dostavby spojovacího objektu Palác Koruna, Technoexport, a.s.
 • Projekce a realizace kruhového servisního systému nad centrální kopulí pasáže Paláce Koruna
 • Projekce a výroba spojovací lávky pro servis a technologická vedení mezi provozním objektem a věží vysílače na Kleti, ČRa, a.s.
 • Oprava ocelové konstrukce Západní tribuny a stožárů osvětlení stadionu ASC Dukla Praha na Julisce
 • Oprava ocelových konstrukcí stožárů osvětlení logistického areálu METRANS, a.s. Praha
 • GO protikorozní ochrany OK vysílačů Cukrák, Krásné, Kleť a mnoha dalších v celé ČR
 • GO protikorozní ochrany ocelové konstrukce rozhledny na Petříně
 • GO protikorozní ochrany ocelové konstrukce největší letištní hangárové haly v ČR – HF Praha Ruzyně
 • GO protikorozní ochrany ocelové konstrukce zauhlovacích mostů v provozu ČEZ, a.s. ELE
 • GO protikorozní ochrany ocelové konstrukce kotelny, strojovny a mezistrojovny provozu EOP
 • Příprava povrchu vnitřního ocelového pláště plynojemu Dolní oblast Vítkovice v rámci projektu rekonverze na multifunkční sál.

 • Nahoru

  Fotogalerie