logo Balance
       O společnosti   |   Bezpečnost práce   |   Ocelové konstrukce   |   Exteriéry staveb   |   Reference   |   English


O společnosti

Společnost BALANCE byla založena roku 1990. Původně byla firma orientována především na stavební práce ve výškách a obtížně přístupných prostorách prováděné pomocí prostředků průmyslového lezectví a horolezecké techniky. Postupný rozvoj firmy si vyžádal organizační členění do dvou specializovaných středisek. Předmětem jejich činnosti jsou komplexní dodávky v oborech ocelových konstrukcí a exteriérů staveb.

Tato střediska jsou zajištěna odpovídajícím technickým vybavením, strojním zařízením a zázemím, která jsou jedním ze základních předpokladů kvalitních realizací.

Vývoj a struktura firmy jsou podřízeny požadavku vysoké odborné úrovně řídících i výkonných pracovníků. Stálá péče je samozřejmě věnována také výběru kvalitních technologií a materiálů.

ISO Certifikáty:

Certifikát ISO 9001:2000
ISO 9001:2000
Certifikát ISO 14001:2004
ISO 14001:2000
KONTAKT:

Rooseveltova 31, 160 00 Praha 6
tel./fax: 233 321 557
tel./fax: 233 320 542
email: balance@balance.cz


Logo velké