logo Balance
       O společnosti   |   Bezpečnost práce   |   Ocelové konstrukce   |   Exteriéry staveb   |   Reference   |   English


Bezpečnost práce

Společnost BALANCE Vám nabízí prodej prostředků osobního zabezpečení pro práci a pohyb ve výškách včetně servisní činnosti a školení pracovníků.

V rámci obchodní spolupráce nabízíme komplexní řešení problematiky pohybu a práce ve výškách v návaznosti na aktuální právní předpisy a technické normy upravující tento obor pracovních činností. Naše nabídka je sestavena tak, abychom byli schopni vyhovět i těm nejnáročnějším zadáním.

NÁVRH optimální skladby prostředků osobního zabezpečení pro jednotlivá pracoviště a obory činností specializovaných pracovníků.

ŠKOLENÍ bezpečnosti práce a použití POZ pro zajištění pohybu a práce ve výškách.

POSKYTNUTÍ doporučených POZ pro zkušební provoz ve specifických podmínkách činnosti zadavatele, včetně poskytnutí základních informací k předmětným POZ.

DODÁVKA POZ ve skladbě odpovídající požadavku objednatele a skladbě odpovídající požadavku bezpečného provozu jednotlivých POZ a POZ tvořících funkční celek.

SERVISNÍ a pohotovostní činnost včetně nabídky pohotovostní služby k zajištění bezpečné práce a pohybu ve výškách.