logo Balance
       O společnosti   |   Bezpečnost práce   |   Ocelové konstrukce   |   Exteriéry staveb   |   Reference   |   English


Ocelové konstrukce

Projekce a výstavba
Projekční a konstruktérská činnost.
Statická posouzení a výpočty.
Zpracování dokumentace na počítačích Apple Macintosh.
Výroba a montáž konstrukcí z oceli a lehkých kovů.
Úpravy a opravy stávajících ocelových konstrukcí.
Montáže konstrukčních celků. Realizace montáží v obtížně přístupných prostorách.
Práce využitím techniky průmyslového lezectví.
Vertikální transporty těžkých břemen.

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
Analytika povrchových úprav ocelových konstrukcí přístroji PosiTest, POSITECTOR a Elcometer.
Předúprava povrchu dle norem ČSN EN ISO / DIN / St2 / St3 / Sa2,5 / Sa2.
Metalizace a žárové zinkování povrchu ocelových konstrukcí.
Aplikace průmyslových nátěrových systémů, nátěry, nástřiky.
Kontrola a hodnocení povrchových úprav ocelových konstrukcí.